Uncategorized

Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insaan, al-naas, al-abd, dan bani adam dan sebagainya. Al-insaan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-naas berarti manusia (jama’). Al-abd berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang ... Read More »

SELEKSI TIM FASILITATOR “PENA-KEMA” 2015

Berkas Bakal Calon Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan & Karakter Mahasiswa (PENA-KEMA) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju dapat diunduh dibawah ini : FORMULIR PENDAFTARAN : Unduh SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI FASILITATOR : Unduh KETENTUAN PENULISAN ESSAI : Unduh   Read More »

ANGGOTA DPD-RI SILATURRAHIM BERSAMA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAMUJU

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Ir.H.Abd.Aziz Qahar Muzakkar bersilaturrahim bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mamuju pada rabu 3 Juni 2015 di Masjid Fastabiqul Khairat dan Pusat Dakwah Muhammadiyah Mamuju. Aziz Qahar Muzakkar bersama rombongan tiba dilokasi pada pukul 18.30 wita dan disambut langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mamuju Wahyun Mawardi, S.Ag., M.Pd didampingi Pengurus Organisasi Otonom Muhammadiyah ... Read More »

BLANGKO PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI

PENGUMUMAN Bagi mahasiswa yang akan mengajukan judul Proposal Penelitian Skripsi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : Blangko pengajuan judul dapat diambil di jurusan masing-masing atau dapat di download. Pengajuan judul ditujukan kepada Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju dengan judul minimal 2 (dua) dan disampaikan ke jurusan masing-masing. Lunas SPP dan BPP dengan memperlihatkan keterangan dari bagian keuangan. Telah lulus semua mata ... Read More »

Model dan Makna Gerakan Keagamaan Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi peregerakan. Daya juang para kader organisasi dalam mendalami dunia dakwah demi tersebarnya syariat-syariat Islami merupakan sebuah isyarat bahwa gerakan Muhammadiyah telah menembus batas tradisi dan budaya, khususunya di Indonesia, tempat dimana organisasi ini berkembang dan mewujud. Setiap kader dituntut agar bergerak dinamis, dapat menjiwai nilai-nilai organisasi dan khatam secara idiologi Muhammadiyah Secara harfiah terdapat perbedaan antara ... Read More »

Integrasi Nilai Islam dan Ilmu

Allah SWT menuangkan sebagian kecil dari ilmu Nya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama, dengan ath thoriqoh ar rosmiyah (jalan resmi) yaitu dalam jalur wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul-Nya, yang disebut juga dengan ayat-ayat qauliyah. Kedua, dengan ath thoriqoh ghoiru rosmiyah (jalan tidak resmi) yaitu melalui ilham secara kepada makhluq-Nya di alam semesta ini (baik makhluq hidup ... Read More »

Materi A.I.K IV

Istilah moral berasal dari bahasa latin mores canadianviagraonline.biz yang berarti adat kebiasaan. Moral dikatakan “sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Jadi dikatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan secara moral hanya bersifat lokal. Persamaan : antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan ... Read More »

Shalat

Allah Swt berfirman dalam surat Al-kautsar ayat 2, “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”. Ayat tersebut menunjukan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini, bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat al-maun ayat 4-5 “maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya”. Apa sebenarrnya yang terkandung dalam ... Read More »

Hakikat Iptek Dalam Pandangan Islam

Salah satu jabatan termulia manusia selain sebagai hamba Allah (‘abdullah) sebagaimana diamanatkan oleh Allah ialah pengutusan manusia sebagai khalifatullah. Dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah [2]: 30 disebutkan: yang artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan ... Read More »